TornTec IT AB är en oberoende IT-konsult i Göteborgsregionen
med 20 års branscherfarenhet.

Vi erbjuder kompetens inom IT- drifts området hos små och
medelstora företag.

 
För mer information, kontakta oss på:

Telefon: +46 31 7620560
Mobil:    +46 701 410560
Email: perra@torntec.se

 
 
 
TornTec IT AB - Mantalsgatan 22 - 442 52 Ytterby ©2024 Torntec